Profesionálne účtovné a poradenské služby

Naša spoločnosť poskytuje vysokoprofesionálne služby v oblasti spracovania účtovnej a mzdovej agendy. Dlhoročné skúsenosti a odborná znalosť našich pracovníkov sú garanciou kvalitných služieb.

Cieľom spoločnosti je poskytovať našim klientom podporu v oblasti spracovania účtovníctva a mzdovej agendy  tak, aby sa mohli plne venovať svojmu biznisu a nemuseli byť zaťažení vedením účtovníctva, sledovaním legislatívnych zmien alebo prípravou reportov materským spoločnostiam. 

Pravidelná a najmä včasná informovanosť klienta o výsledkoch hospodárenia spoločnosti je jednou z našich priorít. Pre zahraničných klientov vieme prispôsobiť reporting podľa požiadavky na jazyk.

V prípade potreby klienta, sprostredkujeme právne služby v renomovanej právnickej spoločnosti.

Preberanie garancií za poskytnuté služby je samozrejmosťou. Naša spoločnosť je voči rizikám spojených s vykonávanou činnosťou poistená.

 

Vedenie účtovníctva + spracovanie miezd = DK accounting s.r.o., rozumieme číslam ... 

 

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.