Mzdová agenda

Každá firma chce mať istotu, že procesy a postupy s ich zamestnancami sú v súlade so zákonníkom práce, zákonom o sociálnom poistení, zákonom o zdravotnom poistení, zákonom o službách v zamestnanosti, zákonom o dani z príjmov. Práve preto Vám ponúkame kompletné služby mzdovej a personálnej agendy.

Pri spracovávaní miezd naša spoločnosť uprednostňuje elektronickú komunikáciu s klientami a poisťovňami v rozsahu, v akom to táto oblasť dovoľuje.

Komplexné spracovanie mdovej agendy :

  • výpočet a evidenci miezd pre zamestnancov
  • spracovanie a zasielanie hlásení pre poiťovne a daňový úrad
  • príprava obálok s výplatnou páskou pre každého zamestnanca
  • vypracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti
  • spracovanie ročného zúčtovania zdravotního poistenia
  • príprava bankových prevodov v papierovej alebo elektronickém forme
  • spracovanie potrebných potvrdení

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.